Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • alumiiniumprofiil siseukse tarne ja paigaldus.

Nõo, 2020

Teostatud tööd:

 • jalgrattahoidja lisakinnitamine, katkise sillutiskivi asendamine uuega.

Jõgeva Rakvere, 2020

Teostatud tööd:

 • plotteri kolimine Jõgevalt Rakverre;
 • töökoha kolimine Jõgeval.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • tarbevee ja elektri vahearvestite paigaldus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • sisevõrgu kaardistus, toimivuse kontroll ning kandmine korruse plaanile;
 • räkikappide vahelise telefoni analoogliini otsastamine ning toimivuse kontroll.

Kaagvere, 2020

Teostatud tööd:

 • avatäidete uuesti sulgemine;
 • välja loobitud mööbli jms hoonesse paigutamine.

Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • töökohtade kolimine asenduspinnale.

Elva, 2020

Teostatud tööd:

 • integreeritava pliidiplaadi remont.

Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • siseukse paigaldus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • treppide korrastus ohutuse tagamise eesmärgil.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • elektritööd (auditi puuduste kõrvaldamine): kilbikesta vahetus, kilbi ümberehitus, lisakaitsmete paigaldus (tava, rikkevool), kilbiskeemi muudatus;
 • turvavalgustuse teostus.

Räpina, 2020

Teostatud tööd:

 • jahutusseadme ümberehitus: külmaaine koguse kontrolliks vajaliku vaateklaasi paigaldus, elektrilise paisventiili ja juhtimisseadme paigaldus ning häälestus, vahetatava elemendiga filti paigaldus, kontaktorite vahetus.

Võru, 2020

Teostatud tööd:

 • lae ja seinte viimistlus.

Kammeri, 2020

Teostatud tööd:

 • tugevvoolu lisa pistikupesade teostus, valgustite lüliti ümberpaigutus ukse kõrvale.

Valga, 2020

Teostatud tööd:

 • kivisillutise remont: olemasoleva kivisillutise eemaldamine, kivide puhastamine, aluspinna täitmine ja profileerimine, kivisillutise uuesti paigaldamine.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • valgusreklaamile tugevvoolu teostus (kaabeldus, kaitseautomaat, vahearvesti).

Kaagvere, 2020

Teostatud tööd – TTJA puuduste kõrvaldamine:

 • välitreppidele rv käsipuude tarne ja paigaldus;
 • treppide ja panduse alguse ning lõpu markeerimine;
 • treppide eenduvate varbaninade likvideerimine;
 • invatualettruumis nagi ja termostaatilise käsipidee paigaldus ning prügikasti ja seebidosaatori ümberpaigutus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • hoone kolmel korrusel tugev- ja nõrkvoolu pistikupesade kaardistus ning kandmine korruse plaanile.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • avade sulgemine hoonetesse sissepääsu tõkestamiseks.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • tugev- ja nõrkvoolu pistikupesade teostus.

Nõo, 2020

Teostatud tööd:

 • projektori ja arvuti vahelise HDMI kaabli paigaldus;
 • projektorite kalde korrigeerimine auditooriumis (töökõrgus ~4m).

Kammeri, 2020

Teostatud tööd:

 • projektorikandurite asukoha muutmine uutele projektoritele vastavaks;
 • projektori ja arvuti vaheliste HDMI kaablite paigaldus.

Urvaste, 2020

Teostatud tööd:

 • seinte viimistlus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • ventilatsioonirestide tarne ja paigaldus;
 • restide ümbruse viimistlus.

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • hoidla keldrikorrusele külgseinte toestuseks monoliitsete rb tugisammaste teostus;
 • osaline põranda rb põrandavalu;
 • salvede lammutus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • akustikaplaatide tarne ja paigaldus (lagi, sein).

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • seinte viimistlus.

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • tarbeveeühenduse teostus taimelavale/kasvurobotile.

Piusa, 2019

Teostatud tööd:

 • seinte viimistlus.

Jõgeva, 2019

Teostatud tööd:

 • ruumi remont: lammutustööd, seinte ja lagede viimistlus, põrandate teostus, ukseava teostus ja siseukse paigaldus;
 • kööginurk: vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostus, köögimööbli kolimine (demontaaž, montaaž);
 • elektritööd: valgustite tarne ja paigaldus, tugevvoolu teostus;
 • aknapõskede ja -laudade viimistlus, aknakatete vahetus.

Värska, 2019

Teostatud tööd:

 • ruumi remont: seinte viimistlus, ripplaeplaatide ja põrandaliistude vahetus;
 • mööbli kolimine (demontaaž, montaaž).

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • käsipuu tarne ja paigaldus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • mööbli kolimine linna piires..

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • seinte viimistlus, põrandaliistude vahetus, mööbli kolimine.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • töökoha kolimine;
 • ukselukkude vahetus.

Viljandi, 2019

Teostatud tööd:

 • jahutusseadme juhtbloki vahetus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • töölaua ja sahtliboksi kolimine linna piires.

Kaagvere, 2019

Teostatud tööd:

 • aknale metallpiirde tare ja paigaldus.

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • rõduukse katteliistu uuesti paigaldus;
 • rõduustele väljapoole käepidemete paigaldus;
 • rõdupiirete kinnituste korrastamine;
 • nagi ja varrehoidja paigaldus;
 • aiapostidele mütside paigaldus;
 • fassaadiplaadi kinnituse korrastus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • siseruumide remonttööd: lagede, seinte ja põrandaliistude viimistlus, siseuste vahetus;
 • santehnilised tööd: tarbeveetorustiku teostus, valamukapi, soojaveeboileri ja wc pottide vahetus, survevoolikute vahetus jäikade toruühenduste vastu, kanalisatsioonipüstiku remont;
 • elektritööd: tugev- ja nõrkvoolu teostus, valgustite paigaldus;
 • põrandate süvapuhastus ja vahatamine, akende pesu.

Põlva, 2019

Teostatud tööd:

 • rattahoidja tarne ja paigaldus, vana demontaaž ning utiliseerimine.

Värska, 2019

Teostatud tööd:

 • õhk/õhk soojuspumba paigaldus, vana demontaaž ja utiliseerimine.

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • heki lõikus;
 • sadeveepüüdurite tarne;
 • asfaltkatte remont. 

Viljandi, 2019

Teostatud tööd:

 • parkimiskohti tähistavate siltide paigaldus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • metallist käsipuu tarne ja paigaldus;

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • spordihoone soojasõlme-, tarvikute-, riietus-  ja pesuruumide remont;
 • kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine;
 • spordisaali ja tarvikuteruumi vahelise ukseava teostus;
 • soojasõlme rekonstrueerimine.

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • büroo- ja garaažihoone fassaadilaudise hooldusremont;
 • büroohoone tugipostide viimistlus, terrassilaudise hooldus;
 • piirdeaia puitosa lammutus, postide viimistlus, uute puitosa teostus.

Tõravere, 2019

Teostatud tööd:

 • elektriradiaatorite tarne ja paigaldus.

Mehikoorma, 2019

Teostatud tööd:

 • laadimisposti pistikupesade vahetus ning katteplekkide paigaldus;
 • laadimiskilbi teostus ja paigaldus;
 • kaablikõrile kattepleki paigaldus.

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • valamu ja segisti paigaldus soojasõlmeruumi.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • piirdeaia krohviparandus, aia-, postimütside ning rõduserva viimistlus.

Viljandi, 2019

Teostatud tööd:

 • käiguteede teostus pööningule.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • välitreppide remont.

Mehikoorma, 2019

Teostatud tööd:

 • lõhkenud veetoru remondi järgne põranda remont (märgunud materjali eemaldamine, ajutise hingava põranda teostus).

Kaagvere, 2019

Teostatud tööd – TTJA puuduste kõrvaldamine:

 • liikumispuudega inimeste liikumisteede tähistamine;
 • peasissepääsu lävepaku kõrguse vähendamine kaldplekiga;
 • klaasuste tähistamine;
 • invatualettruumi uksekäepideme paigaldus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • seinte ja lae viimistlus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • mööbli ja teeninduslettide lammutus ning utiliseerimine;
 • lae ja seinte viimistlus;
 • põrandakatte ja liistude paigaldus;
 • tugev- ja nõrkvoolu teostus.

Kaagvere, 2019

Teostatud tööd:

 • metallpiirete tarne ja paigaldus.

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • silikoonvuukide korrastus.

Nõo, 2019

Teostatud tööd:

 • seina viimistlus..

Viljandi, 2019

Teostatud tööd:

 • põrandakatte vahetus.

Viljandi, 2019

Teostatud tööd:

 • õhk/õhk soojuspumba tarne ja paigaldus.

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • töölaudade ümberkolimine.

Räpina, 2019

Teostatud tööd:

 • kasvuhoone soklilt lahtise õhekrohvi ja soojustuse eemaldamine;
 • soojustuse katmine õhekrohvsüsteemiga;
 • soklile kattepleki paigaldus.

Piusa, 2019

Teostatud tööd:

 • terrassilaudise ja puidust terrassimööbli ning pinkide hooldus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • avariijärgne fassaadi- ja soklikatte vahetus ning piirdeaia remont.

Põltsamaa, 2019

Teostatud tööd:

 • putukavõrkude paigaldus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • riiulite ehitus;
 • betoonpõranda remont.

Värska, 2019

Teostatud tööd:

 • putukavõrkude ja nagide paigaldus.

Tartu, 2019

Teostatud tööd:

 • arhiivikappidele süsteemlukkude paigaldus.

Saatse, 2019

Teostatud tööd:

 • putukavõrkude ja nagide paigaldus.

Põlva, 2019

Teostatud tööd:

 • metalltrepi tarne ja paigaldus.

Mehikoorma, 2019

Teostatud tööd:

 • välisukse viimistlus.